Laman

Halaman

DAUROH ADAB ADAB THOOLABUL ILMI

Tanggal 20 Januari 2016 bertempat  Masjid Umar Bin Khattab  pondok pesantern putrid Ad-da’wah Rangkasbitung, dilakukan kegiatan tausiah dengan tema Dauroh  “Adab adab  Thoolabul Ilmi” yang diberikan oleh Ustadz Teguh Hidayat. Peserta terdiri dari seluruh santri putri dan staf pengajar pondok Pesantren putri Ad Da’wah Rangkasbitung.Menuntut ilmu merupakan satu kebutuhan bagi setiap insan. Dengan menggunakan ilmu manusia akan mempermudah menjalankan tugas dan kewajibannya, akan memperlancar pekerjaannya. Dalam Islam menuntut ilmu merupakan satu kewajiban, bahkan Rasulullah SAW bersabda “ Carilah ilmu dari semasa dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat ”,  ini menerangkan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi setiap  muslim agar dapat memperluas pikiran dan wawasannya, sehingga manusia mampu mencari satu kebenaran dan satu hakekat dari kehidupan yang dijalaninya.


Dengan memiliki ilmu manusia dapat meninggikan derajatnya seperti  tertuang di QS 58:11 yang artinya Wahai orang orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kepapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah  akan mengangkat (derajat) orang orang yang beriman diantaramu dan orang orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.  Dari ayat ini betapa Allah akan meninggikan derajat  bagi umatnya yang beriman dan mau menuntut ilmu